Juil
19
jeu
Bal
Juil 19 @ 14 h 30 min – 19 h 00 min
Août
9
jeu
Bal
Août 9 @ 14 h 30 min – 19 h 00 min
Sep
20
jeu
Bal
Sep 20 @ 14 h 30 min – 19 h 00 min
Oct
18
jeu
Bal
Oct 18 @ 14 h 30 min – 19 h 00 min
Nov
15
jeu
Bal
Nov 15 @ 14 h 30 min – 19 h 00 min